Clubreglement
Karate-Do-Avelgem

  • Aanvang trainingen

De eerste 2 trainingen zijn gratis.
Vanaf de 3e training is de inschrijving verplicht om verzekerd te zijn. 

  • Training

De trainingen staan onder leiding van de door de club aangestelde trainers.
De trainingen beginnen stipt en eindigen op onderstaande uren :


Woensdag: 14:15-15:30u

Woensdag: 15:30u-16:00u enkel vanaf blauwe gordels
Donderdag : 19.00-20:30u

Elke minderjarige die meer dan 15’ te laat komt of die vroeger dient te vertrekken dient zich daarvoor te verantwoorden, dit om als club onze verantwoordelijkheid te kunnen opnemen.     

  • Kostprijs van de inschrijvingen :

Trainingen : 140,00 € per jaar.
Het lidgeld wordt betaald op rekeningnr : IBAN BE 18 7512 0627 3065     BIC AXABBE22


Betalingen in cash worden niet aanvaard.

  • Verbintenissen :

Het reglement van de Sporthalle “Ter Muncken” , Doorniksesteenweg 226 te 8580 Avelgem is van toepassing in dit reglement.

Als de karatebeoefenaar niet ingeschreven is na vier trainingen, wordt de betrokkene geweigerd worden op de trainingen vanaf de vijfde training.
Ingeval betrokkene zich toch voorneemt om mee te trainen, dan kan Karate-Do-Avelgem niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, letsels, schade,…

Het lid of zijn burgerlijk aansprakelijke neemt er kennis van dat men niet verzekerd is door de club, zolang men niet ingeschreven is.

Men is geldig verzekerd wanneer men:

- voor nieuwe leden

  • vanaf de dag van betaling (geen cash) van 140,00 euro door het lid aan de club en het invullen van het inschrijvingsformulier online. Het is het lid die bij twijfel bewijs van betaling moet leveren.
    U krijgt dan een lidmaatschapboekje en uw vergunning die u steeds, bij elke training, dient bij te hebben.

- voor bestaande leden

  • deze worden op de hoogte gebracht één maand voor het vervallen van de bestaande vergunning. De betaling van het lidgeld dient te gebeuren ten laatste 10 dagen voor de geldigheid van de vergunning.

Vanaf de inschrijving is de karategi (kimono) verplicht.
Dit reglement gaat in vanaf  20/10/2010.  Elke nieuwe vergunning valt onder dit reglement.